Kurs i styrkebaserat arbete, läs mer

Frånvaro av mental ohälsa innebär inte per automatik närvaro av välbefinnande. Forskare har sedan psykologins introduktion, för drygt hundra år sedan, fokuserat på den mänskliga ohälsan. Vilka problem individer upplever att de har, hur det kommer sig att man har dem (varför), hur de uppkommit, vilka symtom detta genererar och förslag till behandling. Detta har resulterat till att man idag kan behandla psykisk ohälsa framgångsrikt, men också i en obalans mellan psykologisk ohälsa och välbefinnande. Under de senaste tio åren har forskningen ökat inom bl a välbefinnande, hur vi kan må bra, uppleva positiva känslor och återhämta oss från stress.

Positiv psykologi (PP) syftar till ett integrerat perspektiv med traditionell psykologi, i framtidens hoppas förespråkarna inom PP att en integration ska bli möjlig. Då en balans har uppnåtts. Inte antingen eller utan BÅDE OCH.

Här hittar du information om positiv psykologi och dess olika teman, övergripande information från forskningen, länkar, hur du kan fördjupa dig i ämnet samt lära dig mer genom kurser och konferenser.

Lotta Wallin har skrivit den första svenska boken om styrkebaserat arbete på individnivå läs mer www.styrkebaseratarbete.se

Vi ingår i ett Nordiskt nätverk för utbildare och forskare inom positiv psykologi. Nätverkets syfte är att utbyta idéer, forskning, och föra ut evidensbaserad information om positiv psykologi till individ, grupp och organisation. Nätverket initierades av bl a Frans Ørsted Andersen, Ph. D., verksam vid University of Aarhus, hans forskningsfokus är om Flow.

Bakom den här informationssidan (positiv-psykologi.se) finns Lotta Wallin, utbildad bl a i positiv psykologi och neurovetenskap. Lotta har sedan 2003 kontinuerligt deltagit i vidareutbildning inom området och hon är verksam som utbildare i bl a positiv psykologi och handledare inom psykologisk coaching vid högskolan i Skövde.

Petra Lindfors, är docent och universitetslektor. Petras forskning syftar till att klargöra sambanden mellan stress, ohälsa, hälsa och psykologiskt välbefinnande bland kvinnor och män i arbetsför ålder. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att identifiera biologiska aspekter av välbefinnande och känsla av sammanhang.

Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, är både forskare och utbildare i ämnet. Dóra är specilalist i Mental Health Promotion vid Public Health Institute i Reykjavik, Island.

Ebbe Lavendt, Ebbes forskning handlar om hur erfarna coacher inom positiv psykologi jobbar.